Centrum transferu technologií

Předmětem projektu je založení nového organizačního prvku ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha, v.v.i.

Více info
Circle

Úvod do CTT

Cílem této aktivity je podpora a akcelerace přenosu výsledků výzkumu a vývoje v potravinářském a navazujícím průmyslu do aplikační sféry, pomoc při identifikaci poznatků s komerčním potenciálem, asistence při hledání vhodné strategie při ochraně duševního vlastnictví a jeho následného využití a pomoc rozvoji spolupráce výzkumné instituce s aplikační sférou. Hlavním cílem a úkolem nově vzniklého centra transferu technologií v rámci VÚPP je komplexní zabezpečení schopnosti výzkumné organizace identifikovat, nabízet a prodávat takové znalostní výsledky, které povedou k naplňování potřeb potravinářského a navazujícího průmyslu v České republice.

Novinky

PF2021

VESELÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 2021 PŘEJE TÝM VÚPP mikrofotografie ..

NOVÉ PŘÍSTUPY K PRŮKAZU FALŠOVÁNÍ RYBÍHO MASA…

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Vysoká škola chemicko- technologická v ..

workshop nanotechnologie

Přijdťe na návštěvu.

Výhody investice

odrazka

INOVACE A SPRÁVA

odrazka

SPOLUPRÁCE

iPhone
odrazka

PORADENSTVÍ

odrazka

DOTACE

Sponzoři

Ikona pro publikace

Seznam nejnovějších
publikací­ naleznete zde