Vedoucí CTT Ing. Aleš Landfeld ales.landfeld@vupp.cz +420 737 287 008
Technologický skaut doc. Ing. Milan Podsedníček, CSc. milan.podsednicek@vupp.cz +420 736 640 601
Expert na ochranu duševního vlastnictví Mgr. Pavla Strnadová pavla.strnadova@vupp.cz +420 732 601 368
Expert pro institucionalizaci TT v instituci Martin Hofman martin.hofman@vupp.cz +420 737 287 022
Manažer komunikace a propagace Mgr. Helena Kavanová helena.kavanova@vupp.cz +420 737 287 024
Finanční specialista TT Ing. Jiří Šmoldas jiri.smoldas@vupp.cz +420 773 048 202