Ing. Tomáš Zídek, Ph.D.
Předseda Rady
+420 296 792 302, +420 296 792 209, +420 737 287 003
tom.zid@seznam.cz

Ing. Jiří Trnka
Tajemník Rady
+420 296 792 302, +420 296 792 209, +420 737 287 003
jiri.trnka@vupp.cz

Členové Rady:

Ing. Miloš Beran
+420 296 792 275
milos.beran@vupp.cz

MUDr. Róbert Hromádka
hromadka@c2p.cz

Ing. Gabriela Koláčková
kolackovag@pointone.czu.cz

Ing. Aleš Landfeld
+420 737 287 008, +420 296 792 337
ales.landfeld@vupp.cz

Ing. Aleš Landfeld (*1973) vystudoval Strojní fakultu ČVUT. Do Výzkumného ústavu potravinářského v Praze nastoupil na pozici výzkumného pracovníka se zaměřením na vývoj nových potravinářských technologii, modelování tepelných procesů a měření termofyzikálních, reologických a texturních vlastností potravin. V současnosti zastává funkci náměstka pro vědu a výzkum v téže organizaci.

Ing. Ivana Laknerová
+420 775 888 019, +420 296 792 368, +420 296 792 397
ivana.laknerova@vupp.cz

Jan Vokurka
Jablonecký rodák Jan Vokurka pochází z rodu lékařů. Je absolventem VŠE v Praze s titulem bakaláře a TU Liberec, kde získal inženýrský titul. Pracoval jako Brand manager (produktový manažer) ve firmě Nestlé, kdy byl za práci na své pozici v roce 2005 oceněn jako nejlepší v České republice. Od roku 2007 vlastní firmu Kitl, s. r. o., která vyrábí kvalitní sirupy a medoviny.