VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO VÝZKUMNÉ PRACOVNÍKY VÚPP

12.12.2018 PROCES KOMERCIALIZACE S VYUŽITÍM NÁSTROJE PRAŽSKÉHO INOVAČNÍHO VOUCHERU
6.12.2018 NOVELA PATENTOVÉHO ZÁKONA
6.12.2018 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V SOUVISLOSTI SE ZAKLÁDÁNÍM SPIN-OFF FIREM