Projekt CTT zahrnuje následující aktivity

  1. Vzdělávání pracovníků týmu TT v oblastech spojených s TT a komercionalizací
  2. Procesní nastavení TT v instituci včetně vytvoření a podpory panelu z aplikační sféry
  3. Vytvoření a rozvoj propagačních aktivit CTT směrem k aplikační sféře a k výzkumným pracovníkům instituce
  4. Rozvoj technologického skautingu
  5. Konzultantské poradenství za účelem budoucího zhodnocení duševního vlastnictví a know-how instituce
  6. Vytvoření a podpora informačního systému pro TT
  7. Budování a rozvíjení partnerství CTT s relevantními partnery z aplikační sféry