Výsledkem projektu budou následující výstupy:

  1. Vytvoření centra transferu technologií, které bude součástí instituce a které do něj bude procesně i fyzicky implementováno
  2. Vytvoření kapacitně dostatečného proškoleného odborného týmu CTT
  3. Institucionalizace a systemizace procesu transferu technologií v instituci včetně vytvoření panelu z aplikační sféry
  4. Vytvoření zázemí výzkumných pracovníků instituce v podobě konzultační činnosti a poradenství v možností komercionalizace a právní ochrany jejich výzkumných projektů a záměrů
  5. Vytvoření a rozvoj partnerství mezi výzkumnou organizací a relevantními partnery z aplikační sféry
  6. Rozvoj propagačních aktivit výzkumné organizace směrem k aplikační sféře.