NOVÉ PŘÍSTUPY K PRŮKAZU FALŠOVÁNÍ RYBÍHO MASA POMOCÍ GENOMOVÉ DNA

Zveřejněno dne: 14. 10. 2019

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Vysoká škola chemicko- technologická v Praze, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, společnost BidFood a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pořádají v prostoru Charvátova sálu na III. interní klinice VFN, U nemocnice 1, Praha 2 workshop na téma NOVÉ PŘÍSTUPY K PRŮKAZU FALŠOVÁNÍ RYBÍHO MASA POMOCÍ GENOMOVÉ DNA. Akce se bude konat ve čtvrtek 21.11.2019 od 13.00 do 16.00 hodin. Vstup je zdarma. Workshop je realizován v rámci projektu QK – Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2019 – 2025,  ZEMĚ QK 1910231. Organizačně zajišťuje Centrum transferu technologií VÚPP. V případě zájmu se prosím registrujte na registrace@vupp.cz do 18.11.2019.