PF2021

Zveřejněno dne: 18. 12. 2020

VESELÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 2021 PŘEJE TÝM VÚPP

mikrofotografie himalájské soli získaná pomocí skenovacího elektronového mikroskopu, zvětšení 850x
fotografie MgA. Martin Hrubý / výstava METROFOOD–CZ Potraviny jak je neznáte v NZM v Praze nebo online