STÁŽE PRO PRACOVNÍKY Z TRANSFERU TECHNOLOGIÍ A SOUVISEJÍCÍCH OBLASTÍ

Zveřejněno dne: 1. 8. 2019

Kolegové z Centra transferu technologií VÚPP, v.v.i.  ing. Aleš Landfeld, Martin Hofman a ing. Jiří Trnka se právě teď školí v prostorách CTT Masarykovy univerzity v Brně v oblasti dotačních projektů na provoz a činnosti TT aj. Centrum pro transfer technologií MUNI připravilo již 2. ročník stáží pro pracovníky z transferu technologií a souvisejících oblastí. Stáže probíhají v termínu 29.7. – 9.8.2019 na CTT Masarykovy univerzity v Brně. Jedná se např. o tato témata: komplexní úvod do problematiky, komercializace výsledků VaV, spin-off společnosti, právní problematika, ochrana duševního vlastnictví, účtování a evidence duševního vlastnictví, projekty Proof of SConcept, projektová činnosti a podpora CTT, PR a komunikace, Provoz a financování CTT, praktické příklady…